Projekto santrauka

Etninių ir kultūrinių mažumų (EKM) atstovų bei jų vaikų integracija yra didžiulis iššūkis vis labiau daugiakultūre tampančioje Europoje, ypač esant pabėgėlių krizei. Migrantų integracija vyksta daugeliu lygmenų, o vienas jautriausių  – mokyklinis ugdymas. Yra daug priemonių, skirtų kelti mokytojų kompetenciją, didinti tarpkultūrinio ugdymo supratimą ir gerinti įvairovės valdymą klasėje. Tačiau dar vienas svarbus integracijos veiksnys yra tėvų požiūris ir įsitraukimas. Tiek vietiniai, tiek EKM tėvai daro tiesioginę įtaką vaikų pažiūroms ir elgsenai, taigi ir visam integracijos procesui. Teigiamas tėvų įsitraukimas ypač svarbus EKM vaikų socialinei įtraukčiai.

Parents4All projekto pagrindinis tikslas – skatinti EKM mokyklinio amžiaus vaikų socialinę įtrauktį ugdant vietinių bei EKM tėvų tarpkultūrinę kompetenciją įtraukiant juos į veiklas.

Tikimės, kad išugdytos tėvų kompetencijos ir padidėjęs sąmoningumas darys teigiamą poveikį skirtingų tautybių mokinių bendravimui, bendradarbiavimui su mokykla ir bendrai socialinei įtraukčiai.