Naudojimo vadovas

Naudojimo vadove bus pateiktos išankstinės sąlygos ir rekomendacijos dėl tvaraus projekto produktų naudojimo po projekto pabaigos. Šios rekomendacijos bus skirtos visoms šalims partnerėms skatinant suinteresuotąsias šalis ir potencialius platintojus naudotis produktais.

Anglų kalba atsisiųskite iš čia.