Mokymo metodologija tėvų tarpkultūrinės mąstysenos skatinimui

Šiame produkte išsamiai aprašoma projekto metodologija, kuria bus paremta mokomoji medžiaga.

Jo dalys:

  • Poreikių analizės, atliktos prieš projekto patvirtinimą, ataskaita
  • Focus grupių (grupės interviu) su tėvais ir apklausų, atliktų visose šalyse partnerėse, rezultatai, atskleidžiantys tėvų požiūrį į integracijos reiškinį, jų poreikius ir pageidautinus mokymosi metodus.
  • Mokymo metodai, pagrįsti suaugusiųjų mokymo teorijomis bei tikslinės grupės pageidavimais/poreikiais
  • Pageidaujami mokymosi rezultatai ir mokymo turinio planas

Pieejams šeit.