Įrankiai, skirti įsivertinti tarpkultūrinę kompetenciją

Šis vertinimo įrankių rinkinys gali padėti tėvams pasirinkti, kuri mokomosios medžiagos dalis atitinka jų poreikius, ir įvertinti savo padarytą pažangą išstudijavus mokomąją medžiagą. Visi, įsitraukę į tėvų ugdymą, gali naudoti įrankių rinkinį tėvams skirtų mokymų programoms parengti ir jų pažangai vertinimui.

Vertinimo įrankių rinkinys priimančiosios visuomenės tėvams parengtas visomis projekto partnerių kalbomis, o EKM tėvams – tik angliškai. Į rinkinį įeina pirminio vertinimo užduotys, kiekvieno mokomosios medžiagos skyriaus vertinimo užduotys ir baigiamasis vertinimas.

Pilną vertinimo įrankių rinkinio versiją anglų kalba rasite čia: PDF dokumentas / Internetinė forma

 

irminio ir baigiamojo vertinimo anketos:

Priimančiosios visuomenės tėvams

Pirminis požiūrių ir mokymosi poreikių įsivertinimas

Baigiamasis požiūrių vertinimas

Kurso naudingumo anketa: PDF dokumentas / Internetinė forma 

 

Migrantų, pabėgėlių ir etninių ir kultūrinių mažumų tėvams

Pre-assessment of attitudes and perceived training needs

Post-assessment of attitudes

Course utility survey: PDF dokumentas / Internetinė forma 

 

Kiekvieno skyriaus vertinimo užduotys yra įtrauktos į mokomąją medžiagą.