Antrasis Projekto Informacinis Biuletenis

Atsisiųskite čia!
Read More

Vertinimo priemonės teorinis pagrindas jau prieinamas!

Atsisiųskite čia!
Read More

Mūsų Mokymo metodika jau prieinama!

Atsisiųskite čia!
Read More

Projekto Informacinis Lapelis

Atsisiųskite čia!
Read More

Pirmasis Projekto Informacinis Biuletenis

Atsisiųskite čia!
Read More

Pradinis susitikimas Atėnuose

Read More

Parents for All yra ES finansuojamas projektas (KA2 Strateginės partnerystės suaugusiųjų švietimo inovacijoms, 2017-2019 m.), kuriuo siekiama padėti tėvams įveikti iššūkius, kylančius daugiakultūrėje Europoje. Projekto veiklos:

  • Įgalins vietinius ir migrantų tėvus susidoroti su etnine ir kultūrine įvairove mokyklose.
  • Sukurs tėvams pritaikytą mokymo medžiagą, padedančią ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją ir skatinančią juos aktyviai prisidėti prie socialinei įtraukčiai skirtų veiklų mokyklose.
  • Didins sąmoningumą per audiovizualinę medžiagą.
  • Skatins supratimą, kad tėvų dalyvavimas socialinės įtraukties veikloje yra abipusiškai naudingas bendradarbiavimo procesas.

Pilną projekto santrauką skaitykite čia.