Συνέδριο με θέμα «Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του σχεδίου στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι από ΜΚΟ καθώς και...

Διαθέσιμες οι συντομευμένες εκδόσεις των εκπαιδευτικών υλικών του σχεδίου!

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, οι γονείς ζήτησαν πιο συνοπτικά υλικά. Έτσι προέκυψαν συνοπτικοί οδηγοί περί το ήμισυ του μεγέθους του πρωτοτύπου. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν σύντομες εκδόσεις για όλες τις μονάδες κατάρτισης για τη Σκωτία και την...