Στις 6 και στις 7 Ιουνίου συναντήθηκαν οι εταίροι του Parents4all στις εγκαταστάσεις του Programma Integra στη Ρώμη. Κύριο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα σχόλια των γονέων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού, καθώς και η δημιουργία ενός βίντεο και μιας σύντομης ταινίας. Οι εταίροι συζήτησαν διεξοδικά για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γονέων και πώς μπορούν να διαμορφωθούν με τον πιο ελκυστικό τρόπο τα προϊόντα του έργου.