Σε αυτό το μονοήμερο διεθνές συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του έργου Parents for All, το οποίο συντονίζεται από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής και γονείς μετανάστες ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολιτισμική και φυλετική πολυμορφία στα σχολεία και να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή των γονιών στην κοινωνική ενσωμάτωση ως μια συνεργατική, αμφίπλευρη και αμοιβαία ανταμειφτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου Parents For All έχουν αναπτύξει στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς, βοηθώντας τους να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες και να υποστηρίζουν ενεργά τις σχολικές δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση γονέων και κοινού. Η παρουσίαση των προϊόντων του έργου , ο σχολιασμός της χρησιμότητάς τους και η πρόταση πιθανών τρόπων αξιοποίησής τους θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό του συνεδρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις ομάδες στόχους του έργου, δηλαδή:

  • γονείς,
  • συλλόγους γονέων,
  • σχολές γονέων και κέντρα δια βίου μάθησης,
  • κοινότητες μεταναστών,
  • πανεπιστήμια,
  • ερευνητικά ιδρύματα,
  • ΜΚΟ,
  • φορείς χάραξης πολιτικής

και άλλους φορείς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη.

Θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης καθώς και ιδέες που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή σε ζητήματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων για την καλύτερη ένταξη και κοινωνική συνοχή.

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι αγγλικά και ελληνικά. Ο Δήμος Αθηναίων, Αντιδημαρχία για το Παιδί, και η ΚΕΔΕ συμμετέχουν ως υποστηρικτές εταίροι.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 160. Μπορείτε να εγγραφείτε για να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής εδώ και επιλέγοντας “Register”.