Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική προσκλήθηκε να παρουσιάσει τα προϊόντα του σχεδίου Parents for ALL σε συνάντηση της ομάδας εργασίας Education Sector Working Group της UNCHR στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 2019.