Οπτικοακουστικό υλικό

Έχει παραχθεί στοχευμένο οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα ένταξης παιδιών μεταναστών και προσφύγων.

Στο βίντεο με τίτλο “Το όνειρο της ένταξης – γονείς μιλούν για την πολυπολιτισμικότητα και την εκπαίδευση” γονείς από διάφορες χώρες απαντούν σε πέντε ερωτήματα, σχετικά με το πώς βλέπουν την εκπαίδευση, την ανεκτικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Οι γονείς αναφέρουν θετικά βήματα που διευκολύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και την ένταξη και μοιράζονται τη γνώμη τους για τα οφέλη της διαφορετικότητας και τη σημασία της ανεκτικότητας.

Η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων «Κι αν ήμουν μετανάστης;» δίνει ερεθίσματα ώστε οι γονείς να αναπτύξουν περισσότερη κατανόηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στον τομέα της εκπαίδευσης.