Οδηγός Αξιοποίησης

Ο Οδηγός Αξιοποίησης παρουσιάζει προϋποθέσεις και προτάσεις για τη βιώσιμη αξιοποίηση των προϊόντων του έργου μετά τη λήξη του. Οι προτάσεις αφορούν όλες τις χώρες της σύμπραξης και έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του έργου.

Κατεβάστε τον εδώ!