Συνέδριο με θέμα «Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του σχεδίου στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι από ΜΚΟ καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Ασύλου, οι οποίοι έλαβαν όλοι ένα αντίγραφο του Οδηγού Αξιοποίησης των προϊόντων του σχεδίου Parents4All. Διευθυντές σχολείων, εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και φοιτητές τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο και εξέφρασαν ενδιαφέρον στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα προϊόντα του Ρ4Α, καθώς και παρεμβάσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, το Education Sector Working Group της UNICEF καθώς και ένα διαπολιτισμικό σχολείο της Αθήνας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης την ευκαιρία να μάθουν για το επιτυχημένο μοντέλο ένταξης μεταναστών που εφαρμόζεται στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας καθώς και το μοντέλο ένταξης που εφαρμόζεται στη Ρώμη της Ιταλίας.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις του συνεδρίου παρακάτω:

 

 

Διαθέσιμες οι συντομευμένες εκδόσεις των εκπαιδευτικών υλικών του σχεδίου!

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, οι γονείς ζήτησαν πιο συνοπτικά υλικά. Έτσι προέκυψαν συνοπτικοί οδηγοί περί το ήμισυ του μεγέθους του πρωτοτύπου. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν σύντομες εκδόσεις για όλες τις μονάδες κατάρτισης για τη Σκωτία και την Ελλάδα και για ορισμένες ενότητες για τις άλλες χώρες της σύμπραξης. Τα υπόλοιπα υλικά για τις άλλες χώρες θα ακολουθήσουν σταδιακά.

Παρουσίαση του σχεδίου Parents 4all στη Unicef/ ESWG

Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική προσκλήθηκε να παρουσιάσει τα προϊόντα του σχεδίου Parents for ALL σε συνάντηση της ομάδας εργασίας Education Sector Working Group της UNCHR στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 2019.

Συνέδριο με θέμα “Η Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων – Ένας Δρόμος Διπλής Κατεύθυνσης: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στην Εκπαίδευση”

Σε αυτό το μονοήμερο διεθνές συνέδριο θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες του έργου Parents for All, το οποίο συντονίζεται από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, χρηματοδοτείται από την ΕΕ (KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2017-2019) με στόχο να βοηθήσει τους γονείς στη διαχείριση της ετερότητας σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν τους γονείς των κοινωνιών υποδοχής και γονείς μετανάστες ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολιτισμική και φυλετική πολυμορφία στα σχολεία και να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή των γονιών στην κοινωνική ενσωμάτωση ως μια συνεργατική, αμφίπλευρη και αμοιβαία ανταμειφτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου Parents For All έχουν αναπτύξει στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς, βοηθώντας τους να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες και να υποστηρίζουν ενεργά τις σχολικές δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση γονέων και κοινού. Η παρουσίαση των προϊόντων του έργου , ο σχολιασμός της χρησιμότητάς τους και η πρόταση πιθανών τρόπων αξιοποίησής τους θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό του συνεδρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις ομάδες στόχους του έργου, δηλαδή:

  • γονείς,
  • συλλόγους γονέων,
  • σχολές γονέων και κέντρα δια βίου μάθησης,
  • κοινότητες μεταναστών,
  • πανεπιστήμια,
  • ερευνητικά ιδρύματα,
  • ΜΚΟ,
  • φορείς χάραξης πολιτικής

και άλλους φορείς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη.

Θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης καθώς και ιδέες που μπορούν να επιφέρουν την αλλαγή σε ζητήματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων για την καλύτερη ένταξη και κοινωνική συνοχή.

Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι αγγλικά και ελληνικά. Ο Δήμος Αθηναίων, Αντιδημαρχία για το Παιδί, και η ΚΕΔΕ συμμετέχουν ως υποστηρικτές εταίροι.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 160. Μπορείτε να εγγραφείτε για να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής εδώ και επιλέγοντας “Register”.

4η Διακρατική Συνάντηση στη Ρώμη

Στις 6 και στις 7 Ιουνίου συναντήθηκαν οι εταίροι του Parents4all στις εγκαταστάσεις του Programma Integra στη Ρώμη. Κύριο αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα σχόλια των γονέων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του υλικού, καθώς και η δημιουργία ενός βίντεο και μιας σύντομης ταινίας. Οι εταίροι συζήτησαν διεξοδικά για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των γονέων και πώς μπορούν να διαμορφωθούν με τον πιο ελκυστικό τρόπο τα προϊόντα του έργου.

 

Υλοποίηση πιλοτικής χρήσης εκπαιδευτικού υλικού στην Ελλάδα 10 & 24 Μαΐου 2019

Η πιλοτική χρήση του εκπαιδευτικού υλικού στην Ελλάδα θα λάβει χώρα στις 10 & 24 Μαΐου 2019 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (18:00-20:00)

Προσκαλούμε όσους γονείς ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν το υλικό και να μοιραστούν μαζί μας τις απόψεις τους!