Κατά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, οι γονείς ζήτησαν πιο συνοπτικά υλικά. Έτσι προέκυψαν συνοπτικοί οδηγοί περί το ήμισυ του μεγέθους του πρωτοτύπου. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν σύντομες εκδόσεις για όλες τις μονάδες κατάρτισης για τη Σκωτία και την Ελλάδα και για ορισμένες ενότητες για τις άλλες χώρες της σύμπραξης. Τα υπόλοιπα υλικά για τις άλλες χώρες θα ακολουθήσουν σταδιακά.